V/v báo cáo kết quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và triển khai Kế hoạch năm 2017 – giai đoạn 2016 - 2020

Số kí hiệu văn bản 5981/VP-KT
Ngày ban hành 11/05/2017
Ngày có hiệu lực 11/05/2017
Trích yếu nội dung V/v báo cáo kết quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và triển khai Kế hoạch năm 2017 – giai đoạn 2016 - 2020
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Nguyễn Hữu Tín
Tài liệu đính kèm
Top