Về thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

Số kí hiệu văn bản 5428/UBND-PCNC
Ngày ban hành 24/10/2012
Ngày có hiệu lực 24/10/2012
Trích yếu nội dung Về thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng
Hình thức văn bản Công văn
Người kí
Tài liệu đính kèm
Top