V/v xin rút tên trong danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số kí hiệu văn bản 3105/UBND-ĐT
Ngày ban hành 07/06/2017
Ngày có hiệu lực 07/06/2017
Trích yếu nội dung V/v xin rút tên trong danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Lê Văn Khoa
Tài liệu đính kèm
Top