V/v đính chính Quyết định số 02/2017/QĐ- UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

Số kí hiệu văn bản 1675/UBND-TH
Ngày ban hành 08/09/2017
Ngày có hiệu lực 08/09/2017
Trích yếu nội dung V/v đính chính Quyết định số 02/2017/QĐ- UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Nguyễn Thị Liễu
Tài liệu đính kèm
Top