V/v quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Số kí hiệu văn bản 12393/VP-KT
Ngày ban hành 21/09/2017
Ngày có hiệu lực 21/09/2017
Trích yếu nội dung V/v quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Nguyễn Hữu Tín
Tài liệu đính kèm
Top