Báo cáo tình hình tổ chức, quản lý Hội thảo, Hội nghị quốc tế 2012

Số kí hiệu văn bản 9269/VP-ĐN
Ngày ban hành 22/11/2012
Ngày có hiệu lực 22/11/2012
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình tổ chức, quản lý Hội thảo, Hội nghị quốc tế 2012
Hình thức văn bản Công văn
Người kí
Tài liệu đính kèm
Top