Ban hành Kế hoạch truyền thông về hội nhập quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

Số kí hiệu văn bản 3899/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/11/2021
Ngày có hiệu lực
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch truyền thông về hội nhập quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Dương Anh Đức
Tài liệu đính kèm
Top