Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cơ sở giáo dục chuyên biệt ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Số kí hiệu văn bản 13/2022/QÐ-UBND
Ngày ban hành 19/04/2022
Ngày có hiệu lực 29/04/2022
Trích yếu nội dung

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cơ sở giáo dục chuyên biệt ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Dương Anh Đức
Tài liệu đính kèm
Top