Ban hành Quy định về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số kí hiệu văn bản 12/2022/QÐ-UBND
Ngày ban hành 19/04/2022
Ngày có hiệu lực 29/04/2022
Trích yếu nội dung

Ban hành Quy định về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Võ Văn Hoan
Tài liệu đính kèm
Top