Về việc đính chính quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 22/8/2020 của Ủy ban nhân dân Thảnh phố

Số kí hiệu văn bản 1134/UBND-VX
Ngày ban hành 15/04/2022
Ngày có hiệu lực 15/04/2022
Trích yếu nội dung

Về việc đính chính quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 22/8/2020 của Ủy ban nhân dân Thảnh phố

Hình thức văn bản Công văn
Người kí Dương Anh Đức
Tài liệu đính kèm
Top