Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động nước ngoài tại Việt Nam; lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố

Số kí hiệu văn bản 1148/QÐ-UBND
Ngày ban hành 15/04/2022
Ngày có hiệu lực 15/04/2022
Trích yếu nội dung

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động nước ngoài tại Việt Nam; lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố

Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Phan Văn Mãi
Tài liệu đính kèm
Top