Ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số kí hiệu văn bản 11/2022/QÐ-UBND
Ngày ban hành 15/04/2022
Ngày có hiệu lực 25/04/2022
Trích yếu nội dung

Ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Ngô Minh Châu
Tài liệu đính kèm
Top