Đẩy mạnh giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp

30/11/2023 4:27 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM đã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tưởng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp- Ảnh 1.

Kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính - Ảnh minh họa

Theo đó, UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Thủ trưởng các đơn vị phải đảm bảo thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, minh bạch đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định. 100% hồ sơ thủ tục hành chính của đơn vị phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố.

Xử lý nghiêm các cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị phải thực nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra chậm muộn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị. 

Đồng thời, thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính…

Trong công tác phối hợp, UBND TP yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nghiêm việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả, nhất là các nhóm thủ tục hành chính, dịch vụ công liên thông.

Người đứng đầu thường xuyên tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp

UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; người đứng đầu thường xuyên tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp. Chấm dứt tình trạng không trả lời hoặc trả lời chung chung, không cụ thể, không rõ ràng dứt khoát, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Các đơn vị cần phải hoàn thành việc rà soát, lựa chọn thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần năm 2023-2024.

Bên cạnh đó, UBND yêu cầu các đơn vị tập trung tái cấu trúc quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng quy trình điện tử; thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Các đơn vị cần tập trung đẩy mạnh rà soát, mạnh dạn đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính, quy định không cần thiết làm phát sinh chi phí tuân thủ, nhất là của người dân, doanh nghiệp tại các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là pháp luật chuyên ngành.

Chấm dứt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều cơ quan, đơn vị

UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị cần tăng cường phân cấp, ủy quyền, nâng cao năng lực thực thi công vụ các cấp, tăng cường giám sát kiểm tra, đôn đốc trong giải quyết thủ tục hành chính để giảm tầng nấc trung gian và nhanh chóng, kịp thời chấm dứt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều cơ quan, đơn vị…

Các đơn vị cần theo dõi sát, kịp thời nắm bắt và xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp.

Ngoài những nhiệm vụ trên, UBND TP yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được xử lý dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 


Top