Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
4818/QĐ-UBND 31/12/2020 Phê duyệt Đề án hình thành và phát huy các Hội đồng phát triển các ngành kinh tế giai đoạn 2020 - 2025
4834/QĐ-UBND 31/12/2020 Về phê duyệt Đề án “Xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030”
4835/QĐ-UBND 31/12/2020 Ban hành Kế hoạch nghiên cứu xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030”
4832/QĐ-UBND 31/12/2020 Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2021
4764/QĐ-UBND 29/12/2020 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-BTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh
31/2020/QĐ-UBND 21/12/2020 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ
30/2020/QĐ-UBND 21/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố, tai nạn xảy ra trong phạm vi công trình đường hầm Thủ Thiêm (nay là đường hầm sông Sài Gòn) ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố
29/2020/QĐ-UBND 25/11/2020 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý phương tiện thủy hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
4304/QĐ-UBND 24/11/2020 Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chi tiết các luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9
4328/QĐ-UBND 24/11/2020 Phê duyệt Đề án Phát tnển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
28/2020/QĐ-UBND 24/11/2020 Về việc bãi bỏ văn bản
4220/QĐ-UBND 17/11/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4221/QĐ-UBND 17/11/2020 Phê duyệt Danh mục dịch vụ công ưu tiên cung cấp trên cổng Dịch vụ công Thành phố theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 và tích hợp, kết nối với cổng Dịch vụ công Quốc gia giai đoạn 2020 - 2021
4117/QĐ-UBND 09/11/2020 Về việc ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
4077/QĐ-UBND 04/11/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách, bảo hiểm xã hội, dân quân tự vệ, nghĩa vụ quân sự và động viên quân đội thuộc thẩm quyền của Bộ Tư lệnh Thành phố đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã trên địa bàn Thành phố
4007/QĐ-UBND 28/10/2020 Về phê duyệt Đề án Phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025
3985/QĐ-UBND 27/10/2020 Phê duyệt quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về việc thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
3941/QĐ-UBND 22/10/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.
3935/QĐ-UBND 21/10/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, thành lập và hoạt động của hợp tác xã, thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
3910/QĐ-UBND 19/10/2020 Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Văn phòng - Tụ điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao ấp