Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
4855/QĐ-UBND 31/12/2021 Về việc bãi bỏ chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố
478/QĐ-UBND 09/02/2021 Phê duyệt Đề án Phát triển ngành Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035
03/2021/QĐ-UBND 26/01/2021 Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
297/QĐ-UBND 25/01/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
305/QĐ-UBND 25/01/2021 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020
02/2021/QĐ-UBND 21/01/2021 Về quy định bố trí số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
01/2021/QĐ-UBND 20/01/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố
203/QĐ-UBND 18/01/2021 Phê duyệt Đề án phát triển hệ thống cấp nước Thành phố giai đoạn 2020 – 2050 và Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030
4818/QĐ-UBND 31/12/2020 Phê duyệt Đề án hình thành và phát huy các Hội đồng phát triển các ngành kinh tế giai đoạn 2020 - 2025
4834/QĐ-UBND 31/12/2020 Về phê duyệt Đề án “Xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030”
4835/QĐ-UBND 31/12/2020 Ban hành Kế hoạch nghiên cứu xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030”
4832/QĐ-UBND 31/12/2020 Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2021
34/2020/QĐ-UBND 31/12/2020 Về ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
4764/QĐ-UBND 29/12/2020 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-BTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh
31/2020/QĐ-UBND 21/12/2020 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ
30/2020/QĐ-UBND 21/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố, tai nạn xảy ra trong phạm vi công trình đường hầm Thủ Thiêm (nay là đường hầm sông Sài Gòn) ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố
33/2020/QĐ-UBND 21/12/2020 Ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố
32/2020/QĐ-UBND 21/12/2020 Ban hành mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
29/2020/QĐ-UBND 25/11/2020 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý phương tiện thủy hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
4304/QĐ-UBND 24/11/2020 Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chi tiết các luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9