Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
3312/QÐ-UBND 09/08/2023

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

3294/QÐ-UBND 08/08/2023

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao

3295/QÐ-UBND 08/08/2023

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức

3296/QÐ-UBND 08/08/2023

Về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lữ hành và du lịch khác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch

3279/QÐ-UBND 07/08/2023

Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Cần Giờ

03/2023/NQ-HÐND 12/07/2023

Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

05/2023/NQ-HÐND 12/07/2023

Quy định tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường tiểu học công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ học phí

06/2023/NQ-HÐND 12/07/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố về Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

3150/QÐ-UBND 31/07/2023

Phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình bố trí dân cư vùng thiên tai giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh

30/2023/QÐ-UBND 18/07/2023

Ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện

Top