Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
05/CT-UBND 25/08/2023

Về tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

3537/QÐ-UBND 22/08/2023

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Bảo trợ xã hội, Người có công, Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền quản lý, tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

3505/QÐ-UBND 21/08/2023

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

3495/QÐ-UBND 19/08/2023

Về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Di sản văn hóa; hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa; Văn hóa cơ sở, lĩnh vực Mỹ thuật, Nhĩếp ảnh và Triển lãm; Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao

3492/QÐ-UBND 19/08/2023

Về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chính sách người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư lệnh Thành phố (do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận)

3433/QÐ-UBND 16/08/2023

Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023 - 2024 (đợt 5)

3438/QÐ-UBND 16/08/2023

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, công nghệ và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3418/QÐ-UBND 15/08/2023

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính kết hợp trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; Dược thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

3350/QÐ-UBND 10/08/2023

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 11

3313/QÐ-UBND 09/08/2023

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao


Top