Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1550/QÐ-UBND 04/05/2022

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định 44/202l/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố (đợt 5)

1439/QÐ-UBND 29/04/2022

Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

13/2022/QÐ-UBND 19/04/2022

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cơ sở giáo dục chuyên biệt ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

12/2022/QÐ-UBND 19/04/2022

Ban hành Quy định về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

14/2022/QÐ-UBND 19/04/2022

Về ban hành Quy chế quản lý và xét duyệt cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài

1345/QÐ-UBND 25/04/2022

Về ủy quyền quyết định cử, cho phép cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài về việc công

10/2022/QÐ-UBND 15/04/2022

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và tổ chức! quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

11/2022/QÐ-UBND 15/04/2022

Ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1323/QÐ-UBND 22/04/2022

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch

1324/QÐ-UBND 22/04/2022

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực hoạt động xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng; lao động tiền tương; người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thương mại quốc tế thuộc thẩm tra quyền tiếp nhận của Ban quan lý Khu Công nghệ cao

Top