Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
2059/QÐ-UBND 17/06/2022

Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải

1973/QÐ-UBND 10/06/2022

Về việc phê duyệt quy trình nộỉ bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1943/QÐ-UBND 08/06/2022

Phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

1911/QÐ-UBND 06/06/2022

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 11

1912/QÐ-UBND 06/06/2022

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 5

17/2022/QÐ-UBND 19/05/2022

Về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xác định danh sách hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh

1807/QÐ-UBND 30/05/2022

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1808/QÐ-UBND 30/05/2022

Về việc công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

1802/QÐ-UBND 27/05/2022

Phê duyệt Phương án Tái cấu trúc, đơn giản hóa thủ tục hành chính để cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

16/2022/QÐ-UBND 10/05/2022

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Top