Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
50/2022/QÐ-UBND 21/12/2022

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

47/2022/QÐ-UBND 12/12/2022

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

44/2022/QÐ-UBND 21/12/2022

Ban hành Quy định chửc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

45/2022/QÐ-UBND 12/12/2022

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghỉệp và Phát triển nông thôn

48/2022/QÐ-UBND 21/12/2022

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết đinh số 21/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành tiêu chuẩn, đinh mức sử dụng máỵ móc, thiết bị chuỵên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

49/2022/QÐ-UBND 21/12/2023

Bãi bỏ Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối vói nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

49/2022/QÐ-UBND 21/12/2022

Bãi bỏ Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

4646/QÐ-UBND 30/12/2022

Về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

4630/QÐ-UBND 30/12/2022

Ban hành Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đảm bảo an toàn tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên)

4539/QÐ-UBND 27/12/2022

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Top