Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1594/QÐ-UBND 10/05/2024

Về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường

1606/QÐ-UBND 10/05/2024

Về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng và Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng

1558/QÐ-TTg 08/05/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

1545/QÐ-UBND 07/05/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

1479/QÐ-UBND 03/05/2024

Về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Bình Thạnh

1471/QÐ-UBND 02/05/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

1376/QÐ-UBND 25/04/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

19/2024//QÐ-UBND 20/04/2024

Quy định thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1415/QÐ-UBND 26/04/2024

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm, An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở An toàn thực phẩm

1398/QÐ-UBND 25/04/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Top