Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
11/CT-UBND 14/09/2022

Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

10/CT-UBND 31/08/2022

Về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công

09/CT-UBND 10/06/2022

Về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

08/CT-UBND 12/05/2022

Về việc thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025

07/CT-UBND 21/04/2022

Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh

06/CT-UBND 25/03/2022

Về đẩy mạnh thực hiện giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

05/CT-UBND 09/02/2022

Về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

04/CT-UBND 22/01/2022

Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

03/CT-UBND 18/01/2022

Về chăm lo Tết Nhâm Dần năm

02/CT-UBND 14/01/2022

Về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; tuyển sinh quân sự năm 2022

Top