Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
05/CT-UBND 25/08/2023

Về tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

04/CT-UBND 03/06/2023

Về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023 - 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

03/CT-UBND 03/04/2023

Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 trên địa bàn Thành phố

02/CT-UBND 14/02/2023

Về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

01/CT-UBND 16/01/2023

Về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

16/CT-UBND 26/12/2022

Về chăm lo Tết Quý Mão năm 2023

15/CT-UBND 16/12/2022

Về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sang động viên lực lượng dự bị động viên; tuyển sinh quân sự năm 2023

14/CT-UBND 21/11/2022

Về tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

13/CT-UBND 19/10/2022

Về tăng cường thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và trung hạn giai đoạn2021 - 2025

12/CT-UBND 16/09/2022

Về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Top