Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
10/CT-UBND 08/09/2017 Về việc phát động phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Huân chương (17/9/1947 - 17/9/2017) và kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11 /6/1948 - 11/6/2018)
02/CT-UBND 15/02/2017 Về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố
19/CT-UBND 24/10/2016 Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh
06/CT-UBND 07/04/2016 Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn TP
05/CT-UBND 18/02/2016 Tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2016
01/CT-UBND 12/01/2016 Tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2016
21/CT-UBND 09/12/2015 Tăng cường hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn TP
16/2015/CT-UBND 02/10/2015 Đẩy mạnh các giải pháp giải quyết vấn đề trường lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.
13/CT-UBND 13/07/2015 Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội và dự toán ngân sách năm 2016.
11/2015/CT-UBND 24/06/2015 Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của người dân trên địa bàn TP.
Top