Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
31/2014/CT-UBND 31/12/2014 Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
32/2014/CT-UBND 31/12/2014 Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ... năm 2015.
30/2014/CT-UBND 25/12/2014 Giải pháp chấn chỉnh, tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
29/2014/CT-UBND 19/12/2014 Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn TP.
28/CT-UBND 20/11/2014 Tổ chức đón mừng năm mới và Tết Ất Mùi 2015.
27/2014/CT-UBND 27/10/2014 Tổ chức phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày Lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp trong hai năm 2014 - 2015.
26/2014/CT-UBND 15/09/2014 Tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn TP.
23 /2014/CT-UBND 09/09/2014 Tăng cường công tác quản lý sử dụng và thải bỏ túi ni lông trên địa bàn TP.
25/2014/CT-UBND 16/09/2014 Tăng cường công tác quản lý về hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP.
24/CT-UBND 12/09/2014 Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020.
Top