Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
16/CT-UBND 14/12/2017 Về chăm lo Tết Mậu Tuất 2018
10/CT-UBND 08/09/2017 Về việc phát động phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Huân chương (17/9/1947 - 17/9/2017) và kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11 /6/1948 - 11/6/2018)
08/CT-UBND 16/08/2017 Về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào đạo năm học 2017 - 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh
07/CT-UBND 12/08/2017 Về thực hiện đề án "Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực"
04/CT-UBND 21/03/2017 Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố
02/CT-UBND 15/02/2017 Về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố
19/CT-UBND 24/10/2016 Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh
06/CT-UBND 07/04/2016 Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn TP
05/CT-UBND 18/02/2016 Tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2016
01/CT-UBND 12/01/2016 Tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2016
21/CT-UBND 09/12/2015 Tăng cường hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn TP
16/2015/CT-UBND 02/10/2015 Đẩy mạnh các giải pháp giải quyết vấn đề trường lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.
13/CT-UBND 13/07/2015 Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội và dự toán ngân sách năm 2016.
12/CT-UBND 29/06/2015 Triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
11/2015/CT-UBND 24/06/2015 Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của người dân trên địa bàn TP.
10/2015/CT-UBND 11/06/2015 Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn TP trong tình hình mới.
09/2015/CT-UBND 05/06/2015 Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn TP.
08/2015/CT-UBND 25/05/2015 Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn TP.
07/2015/CT-UBND 07/04/2015 Triển khai thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21-1-2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
06 /2015/CT-UBND 06/03/2015 Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.