Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
22/2014/CT-UBND 03/09/2014 Triển khai thi hành Luật Tiếp công dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
21/2014/CT-UBND 27/08/2014 Thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2014 - 2015 tại TP.
20/CT-UBND 25/08/2014 Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố 5 năm 2016 - 2020.
19 /2014/CT-UBND 25/08/2014 Tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng (CLCTXD) và an toàn thi công xây dựng trên địa bàn TP.
16/2014/CT-UBND 15/07/2014 Triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn TP.
17 /CT-UBND 18/07/2014 Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.
14 /2014/CT-UBND 09/07/2014 Tiếp tục tổ chức thực hiện 6 Chương trình đột phá thực hiện Kết luận số 187-KL/TU ngày 29-3-2014 của Thành ủy tại Hội nghị lần thứ mười bảy Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa IX.
15/2014/CT-UBND 09/07/2014 Tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng tổng đài cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy 114.
11/2014/CT-UBND 23/06/2014 Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19-6-2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
10 /2014/CT-UBND 22/05/2014 Tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Top