Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
633/QÐ-UBND 29/02/2024

Về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kỳ Hệ thống hóa 2019 -2023

630/QÐ-UBND 28/02/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

631/QÐ-UBND 28/02/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

05/2024/QÐ-UBND 16/02/2024

Về ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

06/2024/QÐ-UBND 16/02/2024

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

07/CT-UBND 26/02/2024

Về tăng cường quản lý, sử dụng dữ liệu bản đồ trên môi trường điện tử tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

593/QÐ-UBND 24/02/2024

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại quôc tế thuộc phạm vi tiếp nhận của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao

576/QÐ-UBND 23/02/2024

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện

541/QÐ-UBND 21/02/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

521/QÐ-UBND 15/02/2024

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Top