Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
5236/UBND-ĐT 04/09/2015 Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ ban hành về hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng.
5184/UBND-ĐN 03/09/2015 Hạn chế đi công tác nước ngoài.
5182/UBND-THKH 03/09/2015 Triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ 18
5060/UBND-VX 27/08/2015 Thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015-2016.
4942/UBND-CCHC 21/08/2015 Thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Quyết định số 1050/QĐ-UBND.
4906/KH-UBND 19/08/2015 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 8/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp phát triển du lịch trongh thời kỳ mới.
7581/VP-PCNC 14/08/2015 Báo cáo công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất pháp điển văn bản QPPL.
4655/UBND-TM 10/08/2015 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát phí trông giữ xe tại cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn TP.
4575/UBND-PCNC 07/08/2015 Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
4588/UBND-VX 07/08/2015 Triển khai thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thông qua giao dịch điện tử.
Top