Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
5784/UBND-ĐT 24/09/2015 Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ ban hành về hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng.
9064/VP-PCNC 24/09/2015 Công tác báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
5746/UBND-THKH 23/09/2015 Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020
5742/UBND-ĐTMT 22/09/2015 Triển khai Chương trình di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch và có nguy cơ cháy, nổ xen cài trong khu dân cư trên địa bàn TP
8942/VP-THKH 22/09/2015 Dự kiến nội dung các tờ trình tại kỳ họp thứ 20 HĐND TP khóa VIII
8921/VP-PCNC 21/09/2015 Đưa tin thời sự về kết quả thí điểm chế định thừa phát lại
5712\UBND-TM 21/09/2015 Tăng cường công tác chỉ đạo thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015
8860/VP-ĐTMT 18/09/2015 Triển khai thực hiện Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
5678/UBND-VX 18/09/2015 Chấn chỉnh công tác tiếp nhận công chức không qua thi, chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương
5674/UBND-CCHC 18/09/2015 Thực hiện nội dung kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ
Top