Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
5678/UBND-VX 18/09/2015 Chấn chỉnh công tác tiếp nhận công chức không qua thi, chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương
5674/UBND-CCHC 18/09/2015 Thực hiện nội dung kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ
5630/UBND-PCNC 16/09/2015 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04/10/2015
8647/VP-PCNC 12/09/2015 Thực hiện Luật Tiếp công dân
5494/UBND-QLDA 11/09/2015 Cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công tư – PPP trên địa bàn Thành phố
5429 /UBND-CNN 11/09/2015 Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ
8579/VP-PCNC 10/09/2015 Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy và chữa cháy
8566/VP-ĐTMT 10/09/2015 Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP trong những tháng cuối năm 2015
5348/UBND-PCNC 08/09/2015 Tăng cường công tác quản lý và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ liên quan đến việc sử dụng, lắp đặt các biển hiệu, bảng quảng cáo có sử dụng đỉện
5216/UBND-PCNC 04/09/2015 Báo cáo kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật quy định về kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh.
Top