Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
882/QÐ-UBND 23/03/2024

Việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tiếp nhận tại Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức

883/QÐ-UBND 23/03/2024

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải

11/2024/QÐ-UBND 11/03/2024

Quy định về hệ số điều chính giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

12/2024/QÐ-UBND 11/03/2024

Bãi bỏ Quyết định số 46/201 l/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

847/QÐ-UBND 20/03/2024

Về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa thuộc thẩm quyến tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

848/QÐ-UBND 20/03/2024

Về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

853/QÐ-UBND 20/03/2024

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Gò Vấp

824/QÐ-UBND 19/03/2024

Về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thư viện, Điện ảnh, Văn hóa cơ sở và Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Văn hóa và Thể thao

10/2024/QÐ-UBND 08/03/2024

Ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức (quy chế mẫu) của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân huyện

794/QÐ-UBND 15/03/2024

Về viêc phê duyêt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thâm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (đợt 11)

Top